Livets Børns sygdomspolitik

Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om “Smitsomme sygdomme hos børn og unge, Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.” Vejledningen er fra 2013. Her kan man både få hjælp til at vurdere, hvornår barnet er syg, og man kan læse om de forskellige sygdomme, herunder smittefare, symptomer, behandling og hvornår barnet må komme i institution igen.

Link til vejledningen:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/smitsomme-sygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx

Er dit barn syg eller rask? – et udklip fra vejledningen

En hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter. Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn. Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt. Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit. Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom.

I Livets Børn tager vi udgangspunkt i tre faktorer, når vi vurderer om barnet er for syg til at være i institutionen:

  1. Barnets almene tilstand er påvirket: Barnet er ikke i stand til at deltage i de sædvanlige aktiviteter, er pjevset, spiser ikke, eller kræver en voksen for sig selv.
  2. Barnet har feber. Børns temperatur kan let svinge. Den normale temperatur ligger mellem 36,5-37,5 (37,7 om aftenen). Barnet må ikke komme i institution hvis det har  37,8 og derover. Det har feber og vi sender hjem, når det har 38,0 og derover.
  3. Barnet kan smitte de andre børn og voksne i institutionen. Denne problematik ser vi oftest omkring svær øjenbetændelse og diarré. Barnet vil ikke altid være specielt syg eller påvirket af det, men hvis det smitter og det gør de to ting, skal barnet ikke være i institutionen. Ved diarré må barnet komme i institution igen, når det er rask og afføringen normal. Ved svær øjenbetændelse skal barnet være i behandling og må komme i institution igen et døgn efter behandlingen er startet.

Hvis disse tre ting – eller blot en af dem – er i spil, kontakter vi forældrene og beder dem hente deres barn. 

Personalet vil i øvrigt kontakte forældrene i tilfælde hvor:

  • Barnet har slået tænderne og skal tjekkes ved tandlægen
  • Barnet skal på skadestuen

Vaccination

Vi anbefaler at børn følger det danske vaccinationsprogram, sådan som det er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Medicingivning

Som udgangspunkt skal medicinen gives hjemme, men er barnet på lægeordineret medicin, som skal gives 4 gange om dagen, vil vi gerne give medicin 1 af gangene. Når forældre til et barn anmoder personalet i Livets Børn om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet. Dog skal barnet kunne følge hverdagens udfordringer uden at være påvirket. Inhalator/masker er vi også behjælpelige med, men med måde. Skal barnet fx have maske hver 2. time, opfordrer vi forældrene til at overveje, om barnet skal være i daginstitutionen, da det kan være besværligt at overholde disse korte tidsperioder i daginstitutionen. Beholderen/æsken skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis.