Opdateret 19.11 2022

Livets Børns sygdomspolitik

Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning om “Smitsomme sygdomme hos børn og unge”. Her kan man få hjælp til at vurdere, hvornår barnet er syg, og man kan læse om de forskellige sygdomme, herunder smittefare, symptomer, behandling og hvornår barnet må komme i institution igen.

Link til vejledningen:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge.ashx

I Livets Børn tager vi udgangspunkt i tre faktorer, når vi og forældrene skal vurdere, om barnet er for syg til at være i institutionen:

  1. Barnets almene tilstand er påvirket: Barnet er ikke i stand til at deltage i de sædvanlige aktiviteter (herunder udendørs leg og udflugter), er pjevset, spiser ikke, eller kræver særlig omsorg og pasning.
  2. Barnet har feber: Børns temperatur kan let svinge. Barnet må ikke komme i institution og vi sender hjem, hvis det har 37,8 og derover. Vi anbefaler, at forældrene holder barnet hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit. Dette skyldes, at hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.
  3. Barnet kan smitte de andre børn og voksne i institutionen: Denne problematik ser vi oftest omkring diarré. Barnet vil ikke altid være specielt syg eller påvirket af det, men hvis det smitter, skal barnet ikke være i institutionen. Ved diarré må barnet komme i institution igen, når det er rask og afføringen normal. Vi anbefaler at barnet bliver hjemme et døgn efter at opkast/diarre er ophørt.

Hvis disse tre ting – eller blot en af dem – er i spil, skal forældrene holde barnet hjemme. Opstår de imens barnet er i Livets Børn, kontakter personalet forældrene og beder dem hente deres barn.

Personalet vil i øvrigt kontakte forældrene i tilfælde hvor:

  • Barnet har slået tænderne og skal tjekkes ved tandlægen
  • Barnet skal på skadestuen

Vaccination

Vi anbefaler at børn følger det danske vaccinationsprogram, sådan som det er anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Medicingivning

Som udgangspunkt skal medicinen gives hjemme, men er barnet på lægeordineret medicin, som skal gives fx 4 gange om dagen, vil vi gerne give medicin 1 af gangene. Når forældre til et barn anmoder personalet i Livets Børn om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet både mundtligt og skriftligt. Dog skal barnet kunne følge hverdagens udfordringer uden at være påvirket. Inhalator/masker er vi også behjælpelige med, men med måde. Skal barnet fx have maske hver 2. time, opfordrer vi forældrene til at overveje, om barnet skal være i daginstitutionen, da det kan være besværligt at overholde disse korte tidsperioder i daginstitutionen. Beholderen/æsken skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis.