Den private daginstitution Livets Børn er ejet af de tre pædagoger, som har taget initiativ til at starte institutionen, nemlig Silje Rabøl, Josefine Troldehøj og Dorte Mathiasen. Alle tre arbejder som pædagoger i Livets Børn.

Daginstitutionens ledelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel samt en direktion:

a) En institutionsbestyrelse bestående af de tre ejere. Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen, det økonomiske ansvar og fastlægger institutions formål og idégrundlag og udarbejder vedtægterne. Institutionsbestyrelsen har det overordnede pædagogiske, ledelsesmæssige og økonomiske ansvar.

b) En forældrebestyrelse, som består af 5 medlemmer, hvoraf flertallet er forældre. Forældrebestyrelsen godkender principper for institutionen, for eksempel pædagogiske principper og principper for årsplan og budget. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale og leder, og har ret til at deltage ved ansættelse af leder.

c) En direktion, som udgøres af den administrative leder (Dorte Mathiasen) og den pædagogiske leder (Josefine Troldehøj). De varetager den daglige ledelse og administrative drift af institutionen og har det daglige pædagogiske ansvar.