Priser for 2024:

Priser for de 0-2 årige:  4139 kr. i alt pr måned

Det inkluderer forældrebetaling på 3770 kr og fuldkost på 369 kr

Priser for de 3-6 årige:  2935 kr i alt pr måned

Det inkluderer kr. 2291,-. i forældrebetaling plus kr 644 ,- for fuldkost

Beløbet betales 12 måneder om året

Alle børn indgår i vores fuldkostordning. Ordningen indeholder økologisk frokost og formiddags- og eftermiddagsfrugt og hjemmebagte boller. Der er mulighed for morgenmad inden 7.30, hvis det er aftalt på forhånd.

Man kan søge kommunen om søskenderabat og friplads.

Deltidspladser 2024

Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for deltidsplads. En deltidsplads er på 30 timer om ugen og forældrebetalingen er som følger:

  • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for 0-2 årige er:  3053,70 kr. Beløbet betales 12 måneder om året. 
  • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for 3-6 årige er:  1855,71 kr. Beløbet betales 12 måneder om året.
  • Udover forældrebetalingen betaler forældrene for forplejning. Priserne for mad (fuldkost) for en deltidsplads er de samme som ved en almindelig plads (se længere oppe)

Livets Børns retningslinjer for deltidspladser

Med virkning fra den 1. januar 2019 har forældre – hvoraf en eller begge afholder fravær efter barselsloven – ret til en deltidsplads. Deltidspladsen er på 30 timer om ugen. Forældre har ret til fravær efter barselsloven i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. 

Der gælder følgende retningslinjer for ansøgning om og opsigelse af deltidspladser:

 • Ansøgning om en deltidsplads skal indgives til Horsens Kommune senest 2 måneder før den ansøgte periodes start. Samtidig adviseres Livets Børns ledelse.
 • En deltidsplads skal begynde den 1. i en måned, og kan tidligst begynde den førstkommende 1. efter der er ret til fravær efter barselsloven.
  • Deltidspladsen ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.
 • Forældrene skal orientere Horsens Kommune om en eventuel afbrydelse af fraværet senest 2 måneder, før ændringen træder i kraft. Orienteringen gives samtidig til Livets Børn.

Retningslinjer for brug af deltidspladser i Livets Børn:

  • Timerne placeres i tidsrummet 8.30-14.30 mandag til fredag. Der kan ikke spares timer op ved at holde fri en dag og lægge flere timer en anden dag. 
  • Forældre til børn med deltidspladser, skal være indstillet på, lejlighedsvis, at hente deres barn/børn på en anden adresse, hvis institutionen er på ture ud af huset og ikke er hjemme kl. 14.30 
  • Deltidspladsen ophører med dags varsel, hvis det daglige timeforbrug overstiger 6 timer dagligt.
   • Der gives en advarsel forinden
  • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for vuggestuebørn er: 3053,70 kr. Beløbet betales 12 måneder om året. 
  • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for børnehavebørn er: 1855,71 kr. beløbet betales 12 måneder om året.
  • For alle børn betales der ud over forældrebetalingen fuld pris for fuldkostordningen (mellemmåltider+frokost dagligt)

 

Opdateret februar 2024

Retningslinjerne er godkendt af forældrebestyrelsen 8. marts 2021

 

___________________________

Formand for forældrebestyrelsen – Charlotte Dalgaard