Priser for 2023:

Priser for de 0-2 årige: 3770 kr. (inkl. mad). Beløbet betales 12 måneder om året

Priser for de 3-6 årige: 2144 kr. (uden mad). Beløbet betales 12 måneder om året

Børn over tre år indgår i vores fuldkostordning til en pris på 539 kr pr måned. Ordningen indeholder mulighed for morgenmad inden 7.45 og økologisk formiddags- og eftermiddagsfrugt og hjemmebagte boller.

Man kan søge kommunen om søskenderabat og friplads.

Information om fripladstilskud

Deltidspladser

Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for deltidsplads. En deltidsplads er på 30 timer om ugen og forældrebetalingen er som følger:

 • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for 0-2 årige er: 3056 kr. Beløbet betales 12 måneder om året. Prisen er inklusiv frokost og mellemmåltider.
 • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for 3-6 årige er: 1738 kr. Beløbet betales 12 måneder om året.
 • Priserne for mad for en deltidsplads for de 3-6 årige er de samme som ved en almindelig plads (se længere oppe)

Livets Børns retningslinjer for deltidspladser

Med virkning fra den 1. januar 2019 har forældre – hvoraf en eller begge afholder fravær efter barselsloven – ret til en deltidsplads. Deltidspladsen er på 30 timer om ugen. Forældre har ret til fravær efter barselsloven i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. 

Der gælder følgende retningslinjer for ansøgning om og opsigelse af deltidspladser:

 • Ansøgning om en deltidsplads skal indgives til Horsens Kommune senest 2 måneder før den ansøgte periodes start. Samtidig adviseres Livets Børns ledelse.
 • En deltidsplads skal begynde den 1. i en måned, og kan tidligst begynde den førstkommende 1. efter der er ret til fravær efter barselsloven.
 • Deltidspladsen ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.
 • Forældrene skal orientere Horsens Kommune om en eventuel afbrydelse af fraværet senest 2 måneder, før ændringen træder i kraft. Orienteringen gives samtidig til Livets Børn.

Retningslinjer for brug af deltidspladser i Livets Børn:

 • Timerne placeres i tidsrummet 8.30-14.30 mandag til fredag. Der kan ikke spares timer op ved at holde fri en dag og lægge flere timer en anden dag. 
 • Forældre til børn med deltidspladser, skal være indstillet på, lejlighedsvis, at hente deres barn/børn på en anden adresse, hvis institutionen er på ture ud af huset og ikke er hjemme kl. 14.30 
 • Deltidspladsen ophører med dags varsel, hvis det daglige timeforbrug overstiger 6 timer dagligt.
  • Der gives en advarsel forinden
 • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for vuggestuebørn er: 3056 kr. Beløbet betales 12 måneder om året. Prisen er inklusiv frokost og mellemmåltider.
 • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for børnehavebørn er: 1738 kr. beløbet betales 12 måneder om året.
  • For de 3-6 årige betales der ud over forældrebetalingen fuld pris for fuldkostordningen (mellemmåltider+frokost dagligt), nemlig 528 kr pr måned

 

Opdateret og godkendt af forældrebestyrelsen 8. marts 2021

 

___________________________

Formand for forældrebestyrelsen – Charlotte Dalgaard