Værdier

Vi ønsker at være med til at give børn den bedst mulige start på livet. At børn kommer godt fra start og har en tryg og udfordrende opvækst er afgørende for deres fremtid og i bredere forstand også for samfundets fremtid. Set med vores øjne er det en af de vigtigste samfundsmæssige opgaver, at den kommende generation får nogle værdier og kompetencer med sig, som kan styrke dem og forbedre den verden, vi lever i.

Vi lægger vægt på følgende værdier:

Samhørighed: Det er vigtigt, at hvert enkelt barn føler at Livets Børn er deres sted. Oplevelsen af samhørighed opstår, når hvert enkelte barn føler sig set og værdsat. Det styrkes gennem fælles oplevelser f.eks. til den daglige morgensamling, som byder på rim & remser, motorik, sange og “hvem er her i dag”.

Livsduelighed: Handler om at være robust og om evnen til at klare de udfordringer, livet byder på. Et livsdueligt menneske har en god selvfølelse og har tillid til sig selv og sine medmennesker. Dette styrker vi bl.a. i lege og øvelser til krop og bevægelse.

Kærlighed: Vi ser kærlighed som en del af den pædagogiske relationskompetence. Det handler om evnen til at møde børnene med et åbent hjerte, og herigennem skabe nærende relationer. Kærlighed er også at lære børnene det nødvendige, f.eks. ved at stille relevante krav og opbygge fornemmelse for de sociale spilleregler.

Livskraft: Mange børn har meget energi og vil gerne udtrykke sig gennem krop og leg. Vi vil eksempelvis tumle og bryde som en del af det at lege med livskræfterne. Ud over at det er sjovt trænes evnen til at mærke egne og andres grænser. Det giver sunde og trygge relationer.

Dagsrytme

Kl.6.30 åbner Livets Børn.

Indtil kl. 7.45 vil der være mulighed for at få serveret havregrød.
Morgenen er stille, der bliver læst højt, lavet små sysler, leget og fortalt om begivenheder siden vi sås sidst. Efter morgenmaden bliver puderummet åbnet. Hele morgenen er det muligt for de store at gå på legepladsen.

Kl. 8.45 holder vi morgensamling.
Vi mødes i en rundkreds på gulvet. Vi siger godmorgen til hinanden, finder ud af hvem der er her i dag, og snakker om hvem der kommer senere. Morgensamling indeholder desuden sang, rim og remser og er er plads til at de enkelte børn fortæller lidt på skift.

kl. 9 spiser vi formiddagsmad.

Efter formiddagsfrugten begynder dagens aktiviteter.

kl. 11.15 spiser vi frokost. Alle børn deltager i den fælles frokostordning. Der er varmt mad tre gange om ugen og rugbrød to dage.

Efter frokost og oprydning, toiletbesøg og bleskift. Sovebørnene puttes, og de store har middagshvil. Til middagshvil indretter vi små hvilepladser. Der læses for det meste historie, men det kan også være at vi lytter til klassisk musik eller kommer på guidet afslapningsrejse.

Efter middagshvilet er der stille inde i huset, der er mulighed for at fordybe sig i mere stillesiddende aktiviteter. Er man fuld af krudt, må man gerne gå på legepladsen.

kl. 14.00 er der eftermiddagsfrugt.

Efter eftermiddagsfrugten går vi alle på legepladsen. Alt efter vind, vejr og årstid kan det være at vi går ind igen ved 16-16.30 tiden.

Mandag til torsdag lukker Livets Børn kl. 17.00
Fredag lukkes der kl. 16.00