Initiativtagerne til – og ejerne af - Livets Børn er fire pædagoger, som alle er uddannet ved Gedved Seminarium og har erfaring med arbejdet med børn i alderen 0-6 år. Ud over de fire initiativtagere, som alle arbejder som pædagoger i Livets Børn, består personalegruppen af en pædagog, to pædagogmedhjælpere, en pædagogstuderende og fire unge mennesker, som kommer om eftermiddagen og giver en hånd med.

De fire ejere:

20151104_Personale_02Dorte Mathiasen
Dorte Mathiasen er 39 år og blev uddannet pædagog i 2006. Hun har arbejdet indenfor det private pasningsområde siden 2007. I første omgang i eget hjem, siden hen i stordagplejen Børnehuset Bojsensvej for de 3-6 årige og senest i Børnekilden for de 0-3 årige. Dorte brænder for at skabe rammer for børn, som giver plads til glæde, mening og nærvær. Dorte er den administrative leder af Livets Børn.

Dorte bor sammen med hendes mand og deres to piger på 10 og 12 år i Gedved.

20151104_Personale_00

Josefine Buch Hansen
Josefine er 49 år. Hun blev pædagog i januar 2002. Efter uddannelsen har hun arbejdet som støttepædagog og som børnehaveklasseleder i 6 år. Siden 2010 har hun arbejdet i stordagplejen Børnehuset Bojsensvej for de 3-6 årige. I skolen såvel som i Børnehuset vægter Josefine samhørighed i børnegruppen – trygge børn lærer bedst. Hun har indført børnemassage, og har gode erfaringer med udtrykket “den man rører, driller man ikke”. Fra sin tid som børnehaveklasseleder har hun fokus på leg med og udforskning af sproget. Josefine er den pædagogiske leder af Livets Børn.
Josefine bor i Gedved. Hun har en voksen søn der bor i København.

20151104_Personale_03Silje Rabøl
Silje Rabøl er 41 år. Hun er uddannet ergoterapeut i 2001 og pædagog i 2011. Uddannelsen som ergoterapeut har blandt andet givet hende en særlig interesse for at styrke børns motorik og glæde ved at bruge deres krop. For at få bedre mulighed for at arbejde med børn tog hun uddannelsen som pædagog. Efterfølgende har hun arbejdet på Veng Skole & Børnehus og fra 2012 i en privat integreret institution i Odder.

Silje bor sammen med sin mand og deres datter på 4 år i Gedved.

20151104_Personale_01Thomas Sommer
Thomas Sommer er 41 år. Han blev uddannet til pædagog i 2008 fra Gedved Seminarium. Han har arbejdet i børnehave og på bosted for unge med behov for støtte til at mestre eget liv.
Siden 2012 har Thomas arbejdet som pædagog på specialskole med børn med generelle indlæringsvanskeligheder.
Det at opbygge relationer gennem leg, bevægelse, kreativitet og historiefortælling er kernen i Thomas’ pædagogiske praksis.

Thomas har tre børn på 9, 11 og 17 år. Han er gift med Magnolia. Familien bor i Gedved.

 

Pædagogmedhjælpere:

20151104_Personale_08Anda Schwandt er 37 år og kommer fra Tyskland. Hun flyttede til Gedved i 2014, for at bo tættere på sin danske kæreste.

Anda er uddannet kunstterapeut/-pædagog og har i den egenskab arbejdet med mennesker med vidt forskellig social og sundhedsmæssig baggrund, børn såvel som voksne. I Livets Børn tilbyder hun sine kompetencer og sin store glæde indenfor det kunstneriske område, hvor man kan lege, udforske og udvikle sig, og hvor børnene kan finde deres eget udtryk.

20151104_Personale_06Henriette Svenstrup er 36 år og bor sammen med sin mand og tre børn i Gedved. 

Henriette er uddannet finansøkonom og har igennem flere år arbejdet med supportering af erhvervskunder i logistikbranchen.
I fritiden har Henriette blandt andet haft børnegymnastikhold hvor hun har beskæftiget sig med sang/musik kombineret med gymnastikken. Disse erfaringer trækker Henriette på i hendes samvær med børnene i Livets Børn.