Livets Børn har til huse i det tidligere pædagogseminariums musikhus i Gedved. Beliggenheden i den gamle seminariepark er ideel, det ligger centralt i byen og midt i parkens grønne omgivelser.

IMG_1983

Huset er ejet af Ejendomsselskabet Livets Børns ApS, hvis formål det er at eje bygningen og leje den ud til daginstitutionen Livets Børn. Ejendomsselskabet har en lang række lokale anpartshavere, som har ønsket at bakke op om projektet ved at købe en anpart i bygningen. Det er stadig muligt at erhverve sig en anpart, hvis man ønsker dette.

Livets Børn rummer både vuggestue og børnehave, normeret til 35 børn i alt.
Børnene er inddelt i tre grupper: Rollingerne for de 0-3 årige, Radiserne for de 3-4 årige og Rødderne for de 4-6 årige. Vuggestuegruppen råder over to sammenhængende lokaler. Radiserne og Rødderne holder til i den tidligere koncertsal på 130 kvm med tilstødende puderum. I efteråret ’19 blev der lavet et grupperum inde i Det store rum, som den tidligere koncertsal kaldes til dagligt.

Cirka en tredjedel af bygningen er solgt fra til en selvstændig ejerlejlighed.