Indmeldelse
Indmeldelse og ansøgning om plads sker ved at kontakte Livets Børn på livetsboern@gmail.com eller på telefon 5051 7978. I er velkommen på uforpligtede besøg. I har mulighed for at få tilsendt en indmeldelsesblanket eller I kan hente den her som pdf.

Optagelse i institutionen
Stk. 1 Institutionen fører venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen.
Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.
Stk. 2 Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Bestemmelse om optagelse af børn træffes af institutionen efter følgende regler: Følgende børn har fortrinsret: Børn i Gedved skoledistrikt og søskende af børn i institutionen. Ved flere børn på venteliste til samme plads vurderer personalet desuden, hvem pladsen går til, udfra den aktuelle børnegruppes sammensætning i forhold til alder, kønsfordeling og lignende.

Udmeldelse sker ved skriftelig opsigelse med en måneds varsel fra den 1. i måneden.