Livets Børns retningslinjer for deltidspladser

Med virkning fra den 1. januar 2019 har forældre – hvoraf en eller begge afholder fravær efter barselsloven – ret til en deltidsplads. Deltidspladsen er på 30 timer om ugen. Forældre har ret til fravær efter barselsloven i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. 

Der gælder følgende retningslinjer for ansøgning om og opsigelse af deltidspladser:

 • Ansøgning om en deltidsplads skal indgives til Horsens Kommune senest 2 måneder før den ansøgte periodes start. Samtidig adviseres Livets Børns ledelse.
 • En deltidsplads skal begynde den 1. i en måned, og kan tidligst begynde den førstkommende 1. efter der er ret til fravær efter barselsloven.
 • Deltidspladsen ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.
 • Forældrene skal orientere Horsens Kommune om en eventuel afbrydelse af fraværet senest 2 måneder, før ændringen træder i kraft. Orienteringen gives samtidig til Livets Børn.

Retningslinjer for brug af deltidspladser i Livets Børn:

 • Timerne placeres i tidsrummet 8.30-14.30 mandag til fredag. Der kan ikke spares timer op ved at holde fri en dag og lægge flere timer en anden dag. 
 • Forældre til børn med deltidspladser, skal være indstillet på, lejlighedsvis, at hente deres barn/børn på en anden adresse, hvis institutionen er på ture ud af huset og ikke er hjemme kl. 14.30 
 • Deltidspladsen ophører med dags varsel, hvis det daglige timeforbrug overstiger 6 timer dagligt.
  • Der gives en advarsel forinden
 • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for vuggestuebørn er: 3056 kr. Beløbet betales 12 måneder om året. Prisen er inklusiv frokost og mellemmåltider.
 • Forældrebetaling for en 30 timers deltidsplads for børnehavebørn er: 1738 kr. beløbet betales 12 måneder om året.
  • For de 3-6 årige betales der ud over forældrebetalingen fuld pris for fuldkostordningen (mellemmåltider+frokost dagligt), nemlig 528 kr pr måned

 

Opdateret og godkendt af forældrebestyrelsen 8. marts 2021

 

___________________________

Formand for forældrebestyrelsen – Charlotte Dalgaard