Livets Børns værdier

Vi ønsker at være med til at give børn den bedst mulige start på livet. Set med vores øjne er det en af de vigtigste samfundsmæssige opgaver, at den kommende generation får nogle værdier og kompetencer med sig, som kan styrke dem og forbedre den verden, vi lever i. At børn kommer godt fra start og har en tryg og udfordrende opvækst er afgørende for deres fremtid og i bredere forstand også for samfundets fremtid.

Vi lægger vægt på følgende værdier:

Indre og ydre bæredygtighed: Den kommende generation arver mange udfordringer fra den nuværende, herunder at finde frem til en bæredygtig livsstil på både det indre og det ydre plan. På det ydre plan handler det om, at vi ikke længere kan tillade os at bruge ureflekteret af naturens ressourcer. Som vi ser det, skal vi på det indre plan tilsvarende finde ud af at bruge vores menneskelige ressourcer og kvaliteter, så det er bæredygtigt, dvs på en måde, hvor vi sætter os selv i spil uden at brænde ud. Vi ser alt for mange børn og unge have det svært i disse år i form af blandt andet angst og mistrivsel. Noget skal gribes an på en bedre måde, hvis vi ønsker livsglade og livsduelige børn.

Ro og fordybelse: En af vejene til dette er for os at se mere ro og fordybelse i hverdagen – og det gælder både børn og voksne. Vi har struktureret hverdagen i Livets Børn sådan, at vi veksler mellem aktivitet og ro/fordybelse. Hver dag efter frokost ligger børnehavebørnene og hviler en halv time, mens de hører en historie. Over middag har vi desuden sysletid, hvor tempoet sættes ned og det kreative får plads.

Vi er en lille daginstitution og har ingen ambitioner om at blive større. Dette skyldes netop ønsket om at give børnene en mere rolig og overskuelig opvækst, hvor de ikke bliver presset ud i alt for mange overvældende stimuli.

Samhørighed: Det er vigtigt, at hvert enkelt barn føler, at Livets Børn er deres sted. Oplevelsen af samhørighed opstår, når hvert enkelte barn føler sig set og værdsat. Det styrkes gennem fælles oplevelser f.eks. ture ud i den skønne natur og til den daglige morgensamling, som byder på rim & remser, motorik, sange og “hvem er her i dag”. Som en lille institution med max 35 børn har alle vores børn en unik mulighed for at se, spejle sig i, lære af og skabe relationer på tværs af aldre. Selvom vores børn er inddelt i tre aldersrelevante grupper, kender alle børnene hinanden og alle voksne. På den måde skabes en stærk samhørighed i dagligdagen i Livets Børn, som sikrer ejerskab og tryghed, fordi børnene ikke kun har deres egen gruppe, men også er en del af et hele.

Kærlighed: Vi ser kærlighed som en del af den pædagogiske relationskompetence. Det handler om evnen til at møde børnene med et åbent hjerte og derigennem skabe nærende relationer. Den pædagogiske praksis, vi har skabt i Livets Børn, gør op med berøringsangst og præstationspres. Hos os giver vi børnene kram, vi holder i hånd, og de sidder på skødet, for vores erfaring er, at vi igennem en kærlig og kropslig kontakt til børnene, kan skabe den tryghed i dagligdagen, som er afgørende for deres udvikling. Men det hele er ikke bare kram, for os er kærlighed også at lære børnene det nødvendige, f.eks. ved at stille relevante krav og opbygge fornemmelse for de sociale spilleregler

Livskraft: Mange børn har meget energi og vil gerne udtrykke sig gennem krop og leg. Og det skal de have lov til. Vi giver plads til de vilde tumlelege, plads til at bryde og den gode kamp som en del af det at lege med livskræfterne. Ud over at børnene har det sjovt, får de trænet deres evne til at mærke egne og andres grænser. Det giver sunde, trygge relationer og styrker livsdueligheden. Livsduelighed handler om at være robust og om evnen til at klare de udfordringer, livet byder på. Et livsdueligt menneske har en god selvfølelse og har tillid til sig selv og sine medmennesker. Vi udfordrer børnene i det tempo og på den måde, som passer til hvert enkelt barn og dets alder. Vi vægter selvhjulpenhed, også hos de mindste, og giver dem mulighed for mange små succeser i hverdagen. Vi viser børnene tillid til deres evner, så de kan vokse og udfolde sig, som når en etårig for eksempel spiser med gaffel første gang, eller en femårig saver træstammer. Ved at se og møde børnene i øjenhøjde og give dem mulighed for at lykkes med udfordringer, de kan mestre, skaber vi robuste børn med en sund tro på livet og sig selv.