Vi ønsker at være med til at give børn den bedst mulige start på livet. Set med vores øjne er det en af de vigtigste samfundsmæssige opgaver, at den kommende generation får nogle værdier og kompetencer med sig, som kan styrke dem og forbedre den verden, vi lever i. At børn kommer godt fra start og har en tryg og udfordrende opvækst er afgørende for deres fremtid og i bredere forstand også for samfundets fremtid.

Vi lægger vægt på følgende værdier:

Samhørighed: Det er vigtigt, at hvert enkelt barn føler at Livets Børn er deres sted. Oplevelsen af samhørighed opstår, når hvert enkelte barn føler sig set og værdsat. Det styrkes gennem fælles oplevelser f.eks. til den daglige morgensamling, som byder på rim & remser, motorik, sange og “hvem er her i dag”. Som en lille institution med max 35 børn har alle vores børn en unik mulighed for at se, spejle sig i, lære af og skabe relationer på tværs af aldre. Selvom vores børn er inddelt i tre aldersrelevante grupper, kender alle børnene hinanden og alle voksne. På den måde skabes en stærk samhørighed i dagligdagen i Livets Børn, som sikrer ejerskab og tryghed, fordi børnene ikke kun har deres egen gruppe, men også er en del af et hele.

Livsduelighed: Handler om at være robust og om evnen til at klare de udfordringer, livet byder på. Et livsdueligt menneske har en god selvfølelse og har tillid til sig selv og sine medmennesker. Dette styrker vi bl.a. i lege og øvelser til krop og bevægelse. Vi udfordrer børnene i det tempo og på den måde, som passer til hvert enkelt barn og dets alder. Vi vægter selvhjulpenhed, også hos de mindste, og giver dem mulighed for mange små succeser i hverdagen. Vi viser børnene tillid til deres evner, så de kan vokse og udfolde sig, som når en etårig for eksempel spiser med gaffel første gang, eller en femårig saver træstammer. Ved at se og møde børnene i øjenhøjde og give dem mulighed for at lykkes med udfordringer, de kan mestre, skaber vi robuste børn med en sund tro på livet og sig selv.

Kærlighed: Vi ser kærlighed som en del af den pædagogiske relationskompetence. Det handler om evnen til at møde børnene med et åbent hjerte og derigennem skabe nærende relationer. Den pædagogiske praksis, vi har skabt i Livets Børn, gør op med berøringsangst og præstationspres. Hos os giver vi børnene kram, vi holder i hånd og de sidder på skødet, for vores erfaring er, at vi igennem en kærlig og kropslig kontakt til børnene kan skabe den tryghed i dagligdagen, som er afgørende for deres udvikling. Men det hele er ikke bare kram, for os er kærlighed også at lære børnene det nødvendige, f.eks. ved at stille relevante krav og opbygge fornemmelse for de sociale spilleregler.

Livskraft: Mange børn har meget energi og vil gerne udtrykke sig gennem krop og leg. Og det skal de have lov til. Vi giver plads til de vilde tumlelege, plads til at bryde og den gode kamp som en del af det at lege med livskræfterne. Ud over at børnene har det sjovt, får de trænet deres evne til at mærke egne og andres grænser Det giver sunde og trygge relationer.