Vi ønsker at være med til at give børn den bedst mulige start på livet. At børn kommer godt fra start og har en tryg og udfordrende opvækst er afgørende for deres fremtid og i bredere forstand også for samfundets fremtid. Set med vores øjne er det en af de vigtigste samfundsmæssige opgaver, at den kommende generation får nogle værdier og kompetencer med sig, som kan styrke dem og forbedre den verden, vi lever i.

Vi lægger vægt på følgende værdier:

Samhørighed: Det er vigtigt, at hvert enkelt barn føler at Livets Børn er deres sted. Oplevelsen af samhørighed opstår, når hvert enkelte barn føler sig set og værdsat. Det styrkes gennem fælles oplevelser f.eks. til den daglige morgensamling, som byder på rim & remser, motorik, sange og “hvem er her i dag”.

Livsduelighed: Handler om at være robust og om evnen til at klare de udfordringer, livet byder på. Et livsdueligt menneske har en god selvfølelse og har tillid til sig selv og sine medmennesker. Dette styrker vi bl.a. i lege og øvelser til krop og bevægelse.

Kærlighed: Vi ser kærlighed som en del af den pædagogiske relationskompetence. Det handler om evnen til at møde børnene med et åbent hjerte, og herigennem skabe nærende relationer. Kærlighed er også at lære børnene det nødvendige, f.eks. ved at stille relevante krav og opbygge fornemmelse for de sociale spilleregler.

Livskraft: Mange børn har meget energi og vil gerne udtrykke sig gennem krop og leg. Vi vil eksempelvis tumle og bryde som en del af det at lege med livskræfterne. Ud over at det er sjovt trænes evnen til at mærke egne og andres grænser. Det giver sunde og trygge relationer.