Åbningstider
Vi holder åbent mandag til torsdag fra 6.30 – 17.00 og fredag fra 6.30 -16.00. Ialt 51½ time om ugen.

Lukkedage
Livets Bøn har følgende lukkedage:

  • Alle helligdage
  • Fredag efter Kr. Himmelfart
  • Sommerferielukket i uge 29 og 30
  • Juleferielukket juleaften og i hverdagene mellem jul og nytår

Institutionsbestyrelsen kan, med forudgående inddragelse af forældrene, fastsætte yderligere lukkedage, i tilfælde hvor pasningsbehovet er under 25 % blandt børnene. Eventuelle lukkedage offentliggøres her på hjemmesiden. Vi afviser ikke børn, der har et pasningsbehov, når institutionen har lukkedage, men vil samarbejde med andre privatinstitutioner om at løse pasningsbehovet.